Hotline: 08 1900 1942

  (20-12-2016) Cập nhật diễn biến thời tiết vùng cà phê VN

  Tình hình mưa bão tại Tây nguyên, vùng trọng điểm cà phê của Việt Nam vẫn còn phức tạp. Đến ngày hôm nay thứ ba có khá hơn, song vẫn cần theo dõi.

  00latest

  Ảnh chụp lúc 1g GQT, ngày 20-12: Mưa giảm

  00latest

  Ảnh chụp lúc 6g GQT ngày 19-12-2016: Bây giờ lại khác rồi: mù mưa

  Dự Báo cho Kontum — Từ ngày 20/12/2016

   

  Thứ Ba : Trời trong … Gió nhẹ 17 km/giờ 51 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C …

  Đêm Thứ Ba : Có mây … Gió nhẹ 14 km/giờ 52 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C …

  Thứ Tư : Mưa phùn … Trời trong … Gió nhẹ 15 km/giờ 43 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C …

  Đêm Thứ Tư : Trời trong … Gió nhẹ 17 km/giờ 44 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C …

  Dự Báo cho Pleiku — Từ ngày 20/12/2016

  Thứ Ba : Trời trong … Gió 20 km/giờ 58 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C …

  Đêm Thứ Ba : Trời trong … Gió nhẹ 15 km/giờ 61 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C …

  Thứ Tư : Trời trong … Gió nhẹ 17 km/giờ 56 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C …

  Đêm Thứ Tư : Trời trong … Gió nhẹ 16 km/giờ 55 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C …

  Dự Báo cho Ban Mê Thuột — Từ ngày 20/12/2016

   

  Thứ Ba : Mưa phùn … Trời trong … Gió 27 km/giờ 63 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C …

  Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn … Chóng hết … Trời trong … Gió 26 km/giờ 68 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C …

  Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 24 km/giờ 67 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 23 C …

  Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn … Trời trong … Gió 25 km/giờ 62 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C …

  Dự Báo cho Đà Lạt — Từ ngày 20/12/2016

   

  Thứ Ba : Mưa phùn … Trời trong … Gió 28 km/giờ 42 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C …

  Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn … Chóng hết … Trời trong … Gió 26 km/giờ 40 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 18 C …

  Thứ Tư : Trời trong … Gió 27 km/giờ 31 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 25 C …

  Đêm Thứ Tư : Có mây … Gió 27 km/giờ 35 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C …

  Dự Báo cho Tây Ninh — Từ ngày 20/12/2016

   

  Thứ Ba : Có thể có mưa … Trể … Trời trong … Gió nhẹ 16 km/giờ 29 Độ … Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 31 C …

  Đêm Thứ Ba : Mưa giông 10 mm … Có mây … Gió lặng 8 km/giờ 34 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 23 C .

  Thứ Tư : Trời trong … Gió nhẹ 15 km/giờ 33 Độ … Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 31 C …

  Đêm Thứ Tư : Trời trong … Gió nhẹ 14 km/giờ 17 Độ … Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 25 C …

  giacaphe.com sẽ tiếp tục cập nhật ảnh chụp từ trên không để bà con theo dõi.

  giacaphe.com (theo vnbaolut.com)

  Theo: giacaphe
    » Kết quả Đối Tết – Mừng Xuân Đinh Dậu 2017
    » Dặn Con – Thơ Y5Cafe
    » Thơ Y5Cafe – CƯỜI RA NƯỚC MẮT !
    » La Nina đang tan dần?
    » Thơ Y5Cafe: MỪNG THẦM! !
    » Thơ Y5Cafe: LOẠN NHỊP…!
    » Tin đồn tăng lãi suất USD do tăng trưởng kinh tế tốt
    » (29-9-2016) Một số ngân hàng thương mại VN giảm lãi suất
    » (22-9-2016) Fed không tăng lãi suất. Đợi đến khi nào?
    » (18-9-2016) Đọc báo kinh tế-tài chính dùm bạn
    » (17-9-2016) Đọc báo kinh tế-tài chính dùm bạn
    » (15-9-2016) Đọc báo kinh tế-tài chính dùm bạn
    » (14-9-2016) Đọc báo kinh tế-tài chính dùm bạn
  Copyright © 2016 HoangNguyenCf Co,.ltd . All rights reserved.Gia cong ca pheCung cap ca phesan thuong mai dien tu ca pheCong doanh nghiepRao vat Gia Lai