Hotline: 08 1900 1942

  [Phân tích kỹ thuật – 21/04/17] Thị trường khắc phục cuối tuần

  Tình hình chung :

  Thị trường biến động mạnh với khối lượng giao dịch tương đối lớn khi các nguồn quỹ thanh lý trạng thái mua trên hợp đồng tháng 5 Robusta.

  Xu Hướng xa :

  – Robusta T7: Giảm, với mục tiêu ban đầu tại 2065.

  – Arabica T7: Đi ngang và tăng trở lại.
  Xu hướng trong phiên :

  – Robusta T7: Giảm, nhưng dễ có hồi phục trong phiên. Khung giao dịch dự kiến : 2099 – 2139.

  – Arabica T7: Tăng. Khung giao dịch dự kiến : 132,9 – 136,9

  Theo: giacaphe
    » [Phân tích kỹ thuật – 24/04/17] Xu hướng thị trường không rõ ràng
    » [Phân tích kỹ thuật – 25/04/17] Thị trường vẫn chưa xác định rõ xu hướng
    » [Phân tích kỹ thuật – 20/04/17] Thị trường đang tìm hướng bảo toàn
    » [Phân tích kỹ thuật – 19/04/17] Thị trường biến động đầy kịch tính !
    » [Phân tích kỹ thuật – 13/04/17] Thị trường có khả năng hồi phục
    » [Phân tích kỹ thuật – 12/04/17] Thị trường vẫn lệch pha
    » [Phân tích kỹ thuật – 11/04/17] Thị trường đi trái chiều
    » [Phân tích kỹ thuật – 10/04/17] Đôi bạn cùng tiến
    » [Phân tích kỹ thuật – 07/04/17] thị trường chưa khởi sắc
    » [Phân tích kỹ thuật – 06/04/17] thị trường về cùng xu hướng
    » [Phân tích kỹ thuật – 05/04/17] thị trường muốn đi trái chiều
    » Phân tích kỹ thuật – 31/03/17] thị trường rất cần sự hỗ trợ
  Copyright © 2016 HoangNguyenCf Co,.ltd . All rights reserved.Gia cong ca pheCung cap ca phesan thuong mai dien tu ca pheCong doanh nghiepRao vat Gia Lai