Hotline: 08 1900 1942

  Nhận định giữa phiên – ngày 07/03/2017

  Xu hướng các thị trường vẫn còn nhiều tiêu cực

  Báo cáo Cam kết Thương nhân (CFTC) từ thị trường New York, tính đến ngày 28/2, cho thấy các quỹ quản lý tiền đã giảm bớt 25,8% xuống mua khống ở 14.393 lô và các quỹ chỉ số đã giảm bớt 5,17%, xuống mua khống ở 31.759 lô.

  Trong khi đó đầu cơ phi thương mại đã giảm vị thế bớt 14,4%, xuống mua khống ở 18.395 lô. Vị thế mua khống này là tương đương với 5.214.901 bao và có khả năng đã giảm thêm sau giai đoạn thương mại hỗn hợp nhưng tiêu cực nhẹ kể từ đó tiếp theo.

  Báo cáo CFTC mới nhất từ thị trường London, tính đến cùng ngày cho thấy đầu cơ phi thương mại đã giảm vị thế bớt 2,37%, xuống đăng ký mua khống ở mức kỷ lục 37.791 lô. Vị thế mua khống này là tương đương với 6.298,500 bao và có khả năng sẽ tăng nhẹ trở lại sau giai đoạn thương mại hỗn hợp nhưng tổng thể tích cực kể từ đó tiếp theo.

  Giá London kỳ hạn tháng 5 nhiều khả năng sẽ còn giảm tiếp, nhưng sẽ cố thủ tốt tại mức 2160. Dự đoán giao dịch hôm nay vẫn chỉ dao động trong khung 2160 – 2180.

  Giá New York kỳ hạn tháng 5 tạm thời vẫn còn xu hướng tiêu cực. Về mắt kỹ thuật có nhiều khả năng giá sẽ lui về dưới 140,50 và xa hơn là chạm mức 135,00.

  BBT – Giacaphe.com

  Theo: giacaphe
    » Tin nóng trong phiên – ngày 09/03/2017
    » [Phân tích kỹ thuật] thị trường bộc lộ khả năng trái chiều
    » [Phân tích kỹ thuật – 27/03/17] thị trường bộc lộ khả năng trái chiều
    » [Phân tích kỹ thuật – 28/03/17] thị trường điều chỉnh nhẹ để củng cố
    » [Phân tích kỹ thuật – 29/03/17] thị trường muốn “Anh đi đường anh…”
    » Phân tích kỹ thuật – 31/03/17] thị trường rất cần sự hỗ trợ
    » [Phân tích kỹ thuật – 05/04/17] thị trường muốn đi trái chiều
    » [Phân tích kỹ thuật – 06/04/17] thị trường về cùng xu hướng
    » [Phân tích kỹ thuật – 07/04/17] thị trường chưa khởi sắc
    » [Phân tích kỹ thuật – 10/04/17] Đôi bạn cùng tiến
    » Tin nóng trong phiên – ngày 02/03/2017
    » Nhận định trước phiên – ngày 01/03/2017
    » Tin nóng trước phiên – ngày 28/02/2017
    » Nhận định trước phiên – ngày 24/02/2017
    » Nhận định trước phiên – ngày 17/02/2017
    » Nhận định trước phiên – ngày 16/02/2017
    » Nhận định trước phiên giao dịch cà phê ngày 26-1-2017
    » Nhận định trước phiên giao dịch cà phê ngày 25-1-2017
    » Nhận định trước phiên giao dịch cà phê ngày 24-1-2017
    » Nhận định trước phiên giao dịch cà phê ngày 20-1-2017
  Copyright © 2016 HoangNguyenCf Co,.ltd . All rights reserved.Gia cong ca pheCung cap ca phesan thuong mai dien tu ca pheCong doanh nghiepRao vat Gia Lai