Hotline: 08 1900 1942
  Khi đồng USD tụt dốc Khi đồng USD tụt dốc( 00:00:00 05-08-2009 )
  Giá vàng có xu hướng giảm Giá vàng có xu hướng giảm( 00:00:00 31-07-2009 )
  Vàng chờ đợi sóng mới Vàng chờ đợi sóng mới( 00:00:00 31-07-2009 )
  Giá vàng tiếp tục giảm Giá vàng tiếp tục giảm( 00:00:00 30-07-2009 )
  Giá dầu giảm gần 6% Giá dầu giảm gần 6%( 00:00:00 30-07-2009 )
  Trái chiều dự báo giá vàng Trái chiều dự báo giá vàng( 00:00:00 28-07-2009 )
  Giá dầu sắp đạt 69 USD Giá dầu sắp đạt 69 USD( 00:00:00 27-07-2009 )
  Giá vàng bắt đầu hạ nhiệt Giá vàng bắt đầu hạ nhiệt( 00:00:00 25-07-2009 )
  Giá vàng tăng, giá dầu hạ Giá vàng tăng, giá dầu hạ( 00:00:00 23-07-2009 )
  Tương lai u ám của đồng USD Tương lai u ám của đồng USD( 00:00:00 03-07-2009 )
  Copyright © 2016 HoangNguyenCf Co,.ltd . All rights reserved.Gia cong ca pheCung cap ca phesan thuong mai dien tu ca pheCong doanh nghiepRao vat Gia Lai