Hotline: 08 1900 1942

  Sứ mệnh

  HoangNguyenCoffee cam kết hoạt động dựa trên lợi ích và sự tin cậy của các đối tác, khách hàng, các cổ đông và của đội ngũ CBCNV để giữ vững vai trò tiên phong trong phân phối thương mại, sản xuất kinh doanh các mặt hàng cà phê tại Việt Nam, đóng góp thiết thực cho sự phát triển, hội nhập của nền kinh tế nước nhà.

  Theo: HoangNguyenCoffee
    » Giá trị cốt lõi
    » Tầm nhìn
    » Lịch sử hình thành
  Copyright © 2016 HoangNguyenCf Co,.ltd . All rights reserved.Gia cong ca pheCung cap ca phesan thuong mai dien tu ca pheCong doanh nghiepRao vat Gia Lai