Bản tin thị trường cà phê ngày 11/9/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 700 – 1.000 đồng, xuống ở mức 38.900 – 40.000 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 9 + 10/9/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên không thay đổi, dao động ở mức 39.900 – 40.700 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 5/9/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 500 đồng, lên lại mức 40.200 – 41.200 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 4/9/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 1.000 đồng, xuống dao động ở mức 39.700 – 40.700 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 2 + 3/9/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 500 đồng, lên dao động ở mức 40.900 – 41.700 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 29/8/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên điều chỉnh giảm 200 đồng, xuống ở mức 39.600 – 40.500 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 27 + 28/8/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 400 – 600 đồng, lên dao động ở mức 39.800 – 40.700 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 22/8/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 200 – 400 đồng, lên dao động ở mức 38.700 – 39.300 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 21/8/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 400 đồng, lên dao động ở mức 38.400 – 39.300 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 19 + 20/8/2014 
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên điều chỉnh giảm 100 đồng, xuống ở mức 37.900 – 38.900 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 4/7/2014   
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 400 đồng, lên ở mức 40.700 – 41.200 đồng/kg, mức cao 7 tuần.
Bản tin thị trường cà phê ngày 2 + 3/7/2014
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 600 – 800 đồng, lên ở mức 40.300 – 40.800 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 1/7/2014
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 300 đồng, xuống ở mức 40.000 – 40.400 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 27/6/2014
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 200 đồng, lên ở mức 40.200 – 40.600 đồng/kg, mức cao 6 tuần.
Bản tin thị trường cà phê ngày 25 + 26/6/2014   
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng mạnh 900 – 1.000 đồng, lên lại mức 40.000 – 40.400 đồng/kg. Thị trường London: -Phiên ngày 24/6: Trên sàn NYSE – Liffe, giá cà phê...
Bản tin thị trường cà phê ngày 24/6/2014
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên đồng loạt giảm 300 đồng, xuống ở mức 39.000 – 39.700 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 19/6/2014   
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 100 – 300 đồng, lên ở mức 38.800 – 39.700 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 17 + 18/6/2014
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm thêm 500 – 600 đồng, xuống dao động trong khoảng 38.700 – 39.500 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 13/6/2014
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng thêm 200 đồng, lên mức 38.700 – 39.600 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 11 + 12/6/2014
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên đồng loạt tăng 1.300 đồng, lên mức 38.700 – 39.200 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 15/11/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 400 đồng xuống ở mức 29.200 – 29.600 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 14/11/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm mạnh 500 đồng xuống ở mức 29.600 – 30.000 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 12 + 13/11/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên dao động nhẹ ở mức 30.100 – 30.500 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 7 + 8/11/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 200 – 300 đồng, lên mức 29.400 – 30.000 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 6/11/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm thêm 100 đồng, về mức 29.700 – 30.000 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 5/11/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm 100 đồng, về mức 29.800 – 30.100 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 31/10 + 1/11/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm mạnh thêm 700 đồng, xuống còn 29.700 – 30.100 đồng/kg, mức thấp của giai đoạn cuối niên vụ 2009/2010.
Bản tin thị trường cà phê ngày 30/10/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tiếp tục giảm thêm 400 đồng, xuống còn 30.400 – 30.700 đồng/kg.
Bản tin thị trường cà phê ngày 29/10/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tiếp tục giảm thêm 1.500 đồng, xuống còn 30.800 – 31.100 đồng/kg, mức giảm hiếm thấy trong nhiều năm.
Bản tin thị trường cà phê ngày 24 + 25/10/2013
Sáng nay, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên quay về lại mức 33.300 – 34.100 đồng/kg

Giá cà phê ngày 02/09/2015

Thị trường Giá Thay đổi
Cà phê London (09/15) 1583 +2(0.13%)
Cà phê New York (09/15) 117.05 -3.5(-2.9%)
FOB (HCM) 1,663 Trừ lùi:+60
Giá cà phêĐắk Lăk 35,600 -200
Lâm Đồng 35,000 -200
Gia Lai 35,500 -200
Đắk Nông 35,400 -200
Hồ tiêu 198,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,450 +10

Cà phê quánGia Lai 24h qua


Giá vàng

LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L34.15034.450
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c31.31031.610
Vàng 99,99%30.81031.610
Vàng 99%30.49731.297
Vàng 75%22.46023.860
Vàng 58,3%17.18018.580
Vàng 41,7%11.93313.333

Lúc 01:39:33 PM 01/09/2015

Tỷ giá ngoại tệ

LoạiMuaBán
EUR25,18825,489
INR0346
JPY185189
THB617643

Nguồn: VietcombankLoading 0:0:0 query - Time :13.367709159851